นักวิจัย CTRD - MDRI ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ APACCHRIE 2024

28 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.กรวรรณ สังขกร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ฯ และ ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ APacCHRIE 2024 ณ Yonsei University, Seoul, Korea ภายใต้คอนเซ็ปต์งาน “Big Leap Forward Reshaping, Innovation, and Opportunity” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22

นักวิจัย ร่วมนำเสนอ ดังนี้
-Green tourism Management with public transportation: Case study of Lampang province, Thailand 
by Sangkakorn, Korawan (CMU), Krajangchom, Sansanee (CMU)

-Creative Lanna in Value Co-Creation: A Developing Tourist Destination of Phrae Province, Thailand
by Karapan, Ratchapan (CMU), Panot, Susuwan (CMU)

สมาคม Asia Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Insttutional Education (APacCHRIE) เป็นสมาคมวิชาการด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค มีสมาชิก 75 มหาวิทยาลัย จาก 18 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเป็นสมาชิกภายใต้ International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education หรือ I-CHRIE ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1946 ทำหน้าที่เป็นสภาที่ให้การสนับสนุนและยกระดับการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในด้านต่าง ๆ

สำหรับ APacCHRIE 2025 จะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
#CTRD #MDRI #CMU #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว #สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่