สัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจําปี 2564 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 พฤศจิกายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจําปี 2564 โดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 ประจําปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่