ขอรับอักษรลำดับขั้น I ภาคการศึกษาที่ 1/2566

11 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอรับอักษรลำดับขั้น I ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 9-30 ต.ค. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ได้ที่ https://cmu.to/request-I166

คู่มือใช้งาน
https://cmu.to/hYz3c

แกลลอรี่