มช. มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ผลักดัน EasyKids Robotics คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขา "Incubatee Awards for Promising entrepreneur" ในงาน Thai-BISPA Day 2023

6 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Basecamp24 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SteP) ส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมพัฒนา “EasyKids Robotics” จาก บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศสาขา "Incubatee Awards for Promising entrepreneur" ในงาน Thai-BISPA Day 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) ในหัวข้อ “Low-Carbon Economy” เป็นหนึ่งในรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจากการสร้างสรรค์ผลงานจนสามารถเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม ทั้งช่วยเปิดทางสู่โอกาสในการแข่งขันต่อไปในเวทีระดับภูมิภาคต่อไป

         พิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards เป็นเวทีที่เปิดให้แก่ ผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ/หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรายชื่อ ดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติ โดยสาขาผู้ประกอบการดีเด่นในแต่ละด้าน 3 รางวัล ได้แก่ Incubatee Awards for Promising Entrepreneur, Incubatee Awards for Potential Internationalization และ Incubatee Awards for Potential Technology Transfer

         โดย บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ สร้างสรรค์ผลงาน “ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์” ได้รับรางวัลในสาขา Incubatee Awards for Promising Entrepreneur ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านความพร้อมทางศักยภาพรอบด้าน “EasyKids Robotics" เป็นนวัตกรรมที่จะสอนให้น้อง ๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา น้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหา และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออก เป็นการสร้างพื้นฐานการคิดและจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคต หรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา ภายใต้แนวคิด “ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”

         สามารถติดตามการบ่มเพาะผู้ประกอบการ กับการขับเคลื่อนกลไกสำคัญเศรษฐกิจประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทุกระดับด้วยโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย Startup Ecosystem แบบครบวงจร 24 ชั่วโมง “Basecamp24” จาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SteP) ที่เพจ Basecamp24 (https://www.facebook.com/Basecamp24bySTeP/)

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมนำทัพบุคลากรที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเยี่ยมร่วมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ผลักดันการนำความรู้มาบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ประจักษ์เป็นผลงาน งานวิจัยที่สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง ได้รับการยอมรับทั้งจากไทย และนานาชาติ

แกลลอรี่