โครงการ Design for Your BIZ 2022 โครงการที่จะช่วยบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน สมัครด่วนจำนวนจำกัด

5 เมษายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่สนใจการพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านการออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรในเชิงธุรกิจ ด้วยงานออกแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ นามบัตร แผ่นพับ โดยนักออกแบบผู้มีประสบการณ์จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิทธิพิเศษ การเข้าใช้บริการโครงการออกแบบนวัตกรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการเข้าใช้บริการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2565 คลิก
เพียง 10 สถานประกอบการเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ
  2. มีความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วต้องการพัฒนาต่อยอด หรือออกแบบใหม่
  3. มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านความพร้อมในการประกอบกิจการด้วยตนเอง ความพร้อมด้านทุนทรัพย์ในการประกอบกิจการ และมีความพร้อมในด้านการผลิต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณรติพร กัลปพฤกษ์ โทร. 061 525 4255

แกลลอรี่