โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 Mahidol Project 2023

23 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              สโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 Mahidol Project 2023 โดยมีรองศาสตราจารย์นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายกิตติพิชญ์ เตียงธวัช ประธานโครงงานฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน สัตว์เลี้ยง และระดมเงินบริจาค จึงได้จัดทำเสื้อมหิดล ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่