สำนักหอสมุดรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2566

1 เมษายน 2567

สำนักหอสมุด

     นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2566 โดยมี นายวีระ โรจน์พนจนรันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ เนื่องในโอกาสที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว (ต่ออายุการรับรองปี พ.ศ. 2566 - 2568) ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library) จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่