พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 52 ปี

29 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 52 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่