ต้อนรับผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

16 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Ms. Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ American Corner คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่