ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

26 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Vorapong Suppakitpaisarn จากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่