การจัดการปุ๋ยโพแทสเซียมและสังกะสีโดยการแช่เมล็ดในสารละลายก่อนเพาะกล้า

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การจัดการปุ๋ยโพแทสเซียมและสังกะสีโดยการแช่เมล็ดในสารละลายก่อนเพาะกล้าช่วยส่งเสริมความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของกล้าข้าวได้ แต่การจัดการปุ๋ยเพียงครั้งเดียวในระยะกล้าอาจไม่สามารถเพิ่มผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในเมล็ดได้ จึงต้องพ่นสังกะสีอีกรอบในระยะออกดอก เพื่อเพิ่มการสะสมธาตุอาหารในเมล็ดและผลผลิต 
ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Crop-Pasture Science
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bioone.org/.../Promoting.../10.1071/CP21310.short

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ #ศูนย์วิจัยข้าวล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่