คณะเศรษฐศาสตร์ มช.สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยทราย จ.เชียงใหม่

22 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่