3 นักศึกษา วิทยา มช. ได้รับทุน JASSO เข้าร่วม 2019 International Summer Program ที่ Osaka University

18 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

          นางสาวมาลี สินเช้า นางสาวสุภาพร ธรรมขัน และนางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน (เรียงจากซ้ายไปขวา) นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทุน JASSO Scholarship เพื่อเข้าร่วม 2019 International Summer Program ที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ https://www.sci.osaka-u.ac.jp

Studying@Sci E x p a n d i n g Your Mind
แกลลอรี่