แลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขต Baoshan

1 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 1 มีนาคม 2566  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนนักวิจัย และผู้แทนงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    มาประชุมหารือแลกเปลี่ยนงานวิจัยภายใต้โครงการ OFOM (One faculty-one MOU) ที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ (SHU) วิทยาเขต Baoshan โดยมี Prof. Liyi Shi -Deputy Executuve Director Research Center for Nanoscience and Technology และยังเป็น President ของ Shanghai University (Zhejiang Jiaxing) Emerging Industries Institute (SHU-EII) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่ SHU ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมในเจ้อเจียง รวมถึงคณาจารย์ทีมวิจัยร่วมหารือวิชาการความร่วมมือ

 

งานที่หารือเน้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Industrial partnership, Climate และ Food and health โดยเฉพาะด้าน PM2.5 ที่ทาง STRI มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายงานด้านพลังงานและอุตสาหกรรมมาต่อเนื่อง ส่วน SHU ที่เน้นการต่อยอด Nanotech ใช้พื้นฐานเคมีสู่อุตสาหกรรมในจีนที่ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด  เน้นงาน การจัดการคุณภาพอากาศ และ Battery storage รองรับงาน EV และจะต่อยอดงานในด้านนี้ในอนาคต

 

#SHUCMU #STRI #MOU #OFOM #CMU

แกลลอรี่