มอบหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)

20 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งมีตัวแทนสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นผู้แทนนักศึกษามารับมอบ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่