วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

28 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมทำบุญเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 25631 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่