นักศึกษาวิทย์สิ่งแวดล้อม มช. คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2023 T&T & ICOSE

23 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Theory and Technique & International Conference on Sustainable (2023 T&T & ICOSE) ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2566 ณ Chiangmai Grandview Hotel

นางสาวนาเดีย เมียร์ นักศึกษาปริญญาตรีปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Distinguished Poster Presentation ในหัวข้อการนำเสนอ "Health Risk Assessment of Exposure PM2.5 by Using the Data National Ambient Air Quality Monitoring and Low-cost Sensors in Upper Northern Thailand "

นายสรณะ จรรย์สืบศรี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Distinguished Oral Presentation ในหัวข้อการนำเสนอ "Source apportionment of PM2.5 pollution in Northern Thailand during the haze season 2020"
แกลลอรี่