ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบรอบ 65 ปี “ข้อเข่าเสื่อม”

14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทยศาสตร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภายในงานพบกับ
•การเสวนาความรู้เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม
•วิธีการรักษาเบื้องต้น
•เคล็ดลับการบริหารข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
•ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และ ข้อปฏิบัติตัวในการดูแลรักษาข้อเข่าเทียมให้ใช้ได้ยาวนาน

โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
** พบกับนิทรรศการให้ความรู้ **
จากภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
-บูธให้บริการคัดกรองโรคข้อเข้าเสื่อม
-บูธให้คำปรึกษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมด
-บูธให้คำปรึกษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วน
-บูธให้คำปรึกษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่