ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2019

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย นางชัศวารี หมอยา หัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย ร่วมพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2019 ซึ่ง อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 500,000 เยน จากหัวข้อวิจัยเรื่อง "Pre-Service Teacher Training Program of STEM-based activities in Computing Science to Develop Computational Thinking" นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและศาสตร์การสอนแนวใหม่ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "The effect of science and robotics STEM education learning activity on student s creative thinking" ผ่านวิดิทัศน์อีกด้วย ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม : คลิ๊ก
แกลลอรี่