ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ เมืองใจ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
นายกฤษณะ เมืองใจ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ชื่อโครงการ: ฐานะครัวเรือนเกษตรกรภาคเหนือ
สถานประกอบการ: ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
คณาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
----------------------------
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะส่งผลงานดังกล่าวเข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนต่อไป
***เข้าชมผลงานฯ เเละผลการประกวดของประเภทรางวัลอื่นๆ ได้ที่ : https://cmu.to/z55VW
ข้อมูลโดย : ภาพ/เนื้อข่าว: สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่