สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1 กันยายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8909 ดูรายละเอียดการรับสมัคร และยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-hris/jobform/
แกลลอรี่