พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด

9 เมษายน 2567

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด


โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการระหว่างองค์กร อีกทั้งยังเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างองค์กร เพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมนำไปสู่การใช้งาน
แกลลอรี่