การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on “Maritime Studies and Marine Innovation (MSMI) 2020- Towards a Sustainable Ocean”

14 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation (MSMI) 2020 ภายใต้หัวข้อ Maritime Studies and Marine Innovation : Towards a Sustainable Ocean จัดโดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมฟังการบรรยาย ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
แกลลอรี่