แสดงความยินดีกับ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธินประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564

7 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่นที่ 16 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564 ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดเล็ก จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่ชาติ (องค์การมหาชน)
แกลลอรี่