โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 เมษายน 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณศาลพระภูมิและศาลาธรรม เพื่อให้ศาลพระภูมิมีความสวยงาม สง่างาม อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป ซึ่งได้จัดพิธีรื้อถอนศาลพระภูมิตามประเพณีล้านนาและพิธีพราหมณ์ เพื่อประกอบพิธีขอขมา ขออนุญาตพระภูมิและเชิญพระภูมิไปประดิษฐาน ณ ศาลเพียงตา บริเวณข้างศาลพระภูมิ ด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นที่สักการะชั่วคราว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณศาลพระภูมิและศาลาธรรม เพื่อให้ศาลพระภูมิมีความสวยงาม สง่างาม อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป ซึ่งได้จัดพิธีรื้อถอนศาลพระภูมิตามประเพณีล้านนาและพิธีพราหมณ์ เพื่อประกอบพิธีขอขมา ขออนุญาตพระภูมิและเชิญพระภูมิไปประดิษฐาน ณ ศาลเพียงตา บริเวณข้างศาลพระภูมิ ด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นที่สักการะชั่วคราว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี