คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.พีรวิชญ์ จงรัตนเมธีกุล ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 กรกฎาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

น.สพ.พีรวิชญ์ จงรัตนเมธีกุล
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ได้รับรางวัล 2nd PLACE, Best Oral Presentation Award
จากผลงานวิจัยเรื่อง Optimize Dosing of Sulfamethoxazole-Trimethoprim for Methicillin-Resistant Staphylococcus pseudintermedius in Dogs with Severse Skin Infection: A Preliminary Study
.
ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 The 24th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference 2023 (KVAC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Global Animal Health, Nutrition Technology and Innovation” จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

แกลลอรี่