การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 16

5 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Zhang Zuwu เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ นางกัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Ms. HE Xuelian เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ Mr. JIANG Shousong รองผู้อำนวยการสำนักงานพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล Ms. FENG Xiaobo รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ Mr.YANG Yehua รองคณบดีวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
           การประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานงบการเงินและเสนอแผนงบการเงินปี 2566 – 2567 ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมพิจารณาหารือเกี่ยวกับโครงการตามแผนการพัฒนาของสถาบันขงจื่อ ฯ ประจำปี 2567
 
แกลลอรี่