ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

27 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิงพัชราภรณ์ แก้วโม่ง (สัตวแพทย์ มช. รุ่นที่ 8 / vet 67) ในโอกาสได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
แกลลอรี่