ระวังภัย ใส่ใจ ป้องกัน “โรคไต” ในกลุ่มเสี่ยง

24 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ค่าของเสียจากโรคไตในเลือด คือค่า serum creatinine ใช้บอกระดับความรุนแรง และระยะของโรคไต ทั้งเรื้อรังและ เฉียบพลัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง
อันดับ 1 โรคเบาหวาน
อันดับ 2 โรคความดันโลหิตสูง
อันดับ 3 โรคไตอักเสบ

อาการ
- ปัสสาวะลดลง
- ปัสสาวะมีสีเข้ม กลิ่นผิดปกติ
- ความดันโลหิตสูงขึ้น
- หายใจเร็ว หอบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ขาดสมาธิ
- มีอาการบวมที่หลังเท้า ข้อเท้า หน้าแข้ง กดบุ๋มบริเวณหน้าต่อกระดูกหน้าแข้ง บวมบริเวณของหน้า และน้ำหนักเพิ่มขึ้น

หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเร่งทำการตรวจรักษา

พฤติกรรมลดความเสี่ยง
- ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- ไม่ซื้อยารับประทานเอง
- ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
- ควบคุมน้ำหนักตัว
- ควบคุมความดันให้ปกติ
- ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ
- งดสูบบุหรี่
- ทานอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและเครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป
- ไม่ทานอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไป
- พักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียด


ข้อมูลโดย : อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์
อาจารย์พิเศษหน่วยวิชาโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช.
#โรคไต
#MedCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่