คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการงาน Lanna Expo 2024

10 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข รองคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโซนนิทรรศการ 4 “Lanna Wellness Village” (หมู่บ้านสุขภาพล้านนา) ในโอกาสนี้คณบดีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Lanna Expo 2024 "BCG Creative Lanna" สุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อัศจรรย์ภูมิปัญญา โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบและกล่าวเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2024 "BCG Creative Lanna" สุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อัศจรรย์ภูมิปัญญา โซนนิทรรศการ 4 นำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้นิทรรศการ "Lanna Wellness Village" (หมู่บ้านสุขภาพล้านนา) ระหว่างวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
.
คณะฯ ได้นำเสนอผลงานเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก แบรนด์ Baby Yummy, นวัตกรรม VR เพื่อการเรียนรู้ และ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง, หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง, หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง เป็นต้น

แกลลอรี่