พิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ คณะสัตวแพทย์ มช. ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการปรับปรุง 100,000 บาท

12 มีนาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี นายตำรวจราชองครักษ์ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท รัตนเดช พิรุณสาร สารวัตรป้องกันปราบปราม เขลางค์นคร จ.ลำปาง เป็นตัวแทนในการเข้ามอบเงินสนับสนุนเพื่อการปรับปรุง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum)" เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล โทร.053-948046 รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ โทร 053-948057, 089-7554994 โดยหลังดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี
 
แกลลอรี่