วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ( วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี )

19 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

นอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของวัน ก็คือการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนั่นเอง
#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #วันสงกรานต์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่