ผลของระยะการตัดรากร่วมกับขนาดของหัวพันธุ์และวัสดุเก็บรักษาต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวพันธุ์ Great Reign

6 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การจัดการหัวกระเจียวหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ส่งออก งานทดลองนี้เป็นการศึกษาผลของระยะการตัดรากร่วมกับขนาดของหัวพันธุ์และวัสดุเก็บรักษาต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวพันธุ์ Great Reign
ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Acta Horticulturae
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://www.actahort.org/books/1312/1312_54.htm


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่