ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานบริการทั่วไป

14 กรกฎาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป วุฒิม.๓ มีความสามารถในการดูแลงานสนาม งานสวน งานต้นไม้ เงินเดือน ๑๐,๓๘๐ บาท ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Facebook.Com/Hariphunchaicmu และ www.hec.oop.cmu.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้เองที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โทร 053 - 553177 รับสมัครถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
http://www.hec.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2020-07102020075Z2R3M64.pdf
แกลลอรี่