นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณโครงการพี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย’62

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงขอบคุณโครงการพี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย’62 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการครอบครัวศึกษาฯ "พี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย" ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 จำนวน 207 คน พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ร่วมงาน ณ โถงหน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมคาราโอเกะสุขสันต์รับขวัญน้องหน้อย'62 โดยนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และชมรมเชียร์ กิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์กิจกรรมของแต่และสาขาวิชา กิจกรรมถ่ายรูปครอบครัวศึกษาสัมพันธ์ และ การกล่าวความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ โดยผู้แทนนักศึกษารหัส 62
 
แกลลอรี่