พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

24 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมพิธี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

แกลลอรี่