สวนดอกเอ็กซ์เพรสแล็บ บริการ "เจาะเลือด ตรวจแล็บ" ด่วน สำหรับผู้มีนัดเจาะเลือด และนัดหมายล่วงหน้า

12 ตุลาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้บริการจองคิวเข้ารับบริการผ่านห้องตรวจที่ผู้ป่วยตรวจรักษา เพื่อใช้บริการ สวนดอกเอ็กซ์เพรสแล็บ ในการเจาะเลือดล่วงหน้าครั้งถัดไป

2. ผู้ใช้บริการมาเข้ารับบริการตามวัน เวลาที่จองคิวไว้ โดยแสดงใบนัด หรือ เปิดใบนัดจากแอพพลิเคชั่น LINE @suandokhospital ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบคิวนัดหมาย โดยไม่ต้องลงจากรถ

3. จากนั้นจะมีจุดจอดรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ ไว้รองรับผู้ใช้บริการ ณ ลานจอดรถอาคาร Clinic 108 ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับห้องเจาะเลือด

4. เมื่อเข้าไปที่ห้อง Suandok Xpress Lab จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ตู้ Kiosk เสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ผ่านสิทธิในการรักษา และชำระเงิน

5.รอรับบริการเจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ เป็นอันเสร็จสิ้น "รับประกันเวลาบริการภายใน 15 นาที”

Suandok Xpress Lab ตั้งอยู่ชั้น1 อาคาร Clinic 108

ให้บริการในวันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.00 - 12.00 น. อัตราค่าบริการ เจาะเลือดด่วน 100 บาท (เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ) โดยยกเว้น ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 - 934826 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 – 12.00 น. และโทร 053 – 936539 ในเวลา 12.00 – 16.00 น.


แกลลอรี่