นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation Young Rising Stars of Science 2020

8 ตุลาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 นางสาวปริฉัตร ทิพย์ชัย และนางสาวศศินา หินโม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดในงาน The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation "Power of Science to Achieve SDGs ได้รับรางวัล Bronze Prize ในสาขาชีวภาพ รายการ Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจําปี พ.ศ. 2563 ณ The Science Society of Thailand under The Patronage of His Majesty the King

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
#อกมช
#AGROCMU
#ที่นี่เรามีนวัตกรรม
แกลลอรี่