CMUBS จัดกิจกรรมรับฟังบรรยาย “พลิกเกมการลงทุนด้วย AI” เสริมไอเดียและแนวคิดแก่นักศึกษาปริญญาโท

23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน CMUBS จัดกิจกรรมรับฟังบรรยายภายใต้การเรียนวิชา การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย เชิญคุณยุ้ย ปิยฉัตร ใหม่แก้ว Business Development Executive จาก บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นอัจฉริยะที่ช่วยคนทั่วโลกวิเคราะห์และลงทุนหุ้นตามหลักการของ Warren Buffett ด้วยเทคโนโลยีบริหารจัดการกองทุนแบบอัตโนมัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พลิกเกมการลงทุนด้วย AI” พร้อมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีขั้นกว่าของ WealthTech นำมาวิเคราะห์หุ้น เลือกจัดพอร์ตลงทุน สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม แก่นักศึกษาปริญญาโทในรูปแบบการเรียน hybrid class ซึ่งมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งหมดจำนวนกว่า 20 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร ณ ห้องเรียน 1222 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่