พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

28 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดผาลาด (สกิทาคามี )ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่