นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

5 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน โดยจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่