ต้อนรับ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

28 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแอลลัน มักคินนัน (H.E. Allan McKinnon) เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือในประเด็นความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครือข่ายนักศึกษาเก่าออสเตรเลีย ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการจัดการปัญหาหมอกควัน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่