พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2562 (USAC Spring 2019)

31 มกราคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2562 (USAC Spring 2019) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่