พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัทสดใส ล้านนา จำกัด

20 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร. โสรยา ร่วมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ ให้การต้อนรับ Dr. Troy Alan Thorup, Managing Director และ Ms.Atchara Kaewrianthong, Sodsai Lanna Co.Ltd. ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัทสดใส ล้านนา จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่