ต้อนรับราชองครักษ์ประจำพระองค์และคณะจากสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่การสำรวจที่หมายเตรียมการรับเสด็จฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

21 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ พลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์และคณะจากสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่การสำรวจที่หมายเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 (เป็นการส่วนพระองค์)โดยมีนายวีรพงศ์ฤทธริ์อด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่