ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ฯ

14 พฤษภาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
แกลลอรี่