นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ นำทีม Smart Tech Lab รองแชมป์จากเวที R2M ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นายสุรจิต ชัยภูมิ และ นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ นางสาวชนิดาภา แก้วประสิทธิ์ และนายสุวัจน์ พรพุทธศรี คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีม Smart Tech Lab คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิจัยชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในเวทีการแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) รอบระดับประเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับโครงการดังกล่าวนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจอย่างแท้จริง

ภาพข่าว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
 
แกลลอรี่