คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 3 อัตรา

17 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 3 อัตรา
1. อาจารย์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา
https://cmu.to/gLKE9
2. อาจารย์ (สถาปัตยกรรมภายใน) 1 อัตรา
https://cmu.to/nD5FZ
3. อาจารย์ (ออกแบบอุตสาหกรรม) 1 อัตรา
https://cmu.to/oTKT9
.
ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566
(ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

แกลลอรี่