โครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563

14 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงหลังวัยเกษียณ ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
แกลลอรี่