มหาวิทยาขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

6 มีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบของที่ระลึกจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ บุคลากร มหาวิทยาขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะฯ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (NLU) ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
แกลลอรี่